Aktiv kul Aquasorb 2000 – 500kg palle

20 på lager

Leveringstid

Ring KUN hvis overstående lagerantal er 1 stk. Da lagerstatus måske ikke er retvisende

Tilbudspris 27.000,00  DKK Regulær pris 27.625,00  DKK
AquaSorb 2000 er aktivt kul og bruges til at fjerne bundet klor og andre skadelige stoffer i indendørs bassiner, og anvendes i større offentlige anlæg som f.eks. i svømmehaller men også i sommerhuse og private hjem, hvor der er installeret pool.AquaSorb 2000 skiller sig ud fra andre aktivit kul medier: Høj adsorptions kapacitet overfor bundet klor. Høj renhed opnået ved en særlig vaskeproces. AquaSorb 2000 giver lange standtider. Let at returskylle. Hurtig opstart efter ny filterfyldning. Bortskaffelses dokumentation. Total Poolservice er Leverandør til hele DanmarkVi leverer aktivt kul til både private og erhverv.
Delbetaling
729 kr. pr. måned
24
36
48
60
72
Ved et samlet kreditbeløb på 27.000 kr. over 48 mdr.: Månedlig ydelse 729 kr. Samlede kreditomk. 7.956 kr. Samlet tilbagebetaling 34.956 kr. Debitorrente (fast) 0,00%. ÅOP (forudsat betaling via Mit Sparxpres) 14,13%. Der er fortrydelsesret.
AquaSorb™ er vores serie af aktivt kul til vandbehandling såsom rensning af drikkevand, spildevand, industriprocesvand, øl og sodavandsproduktion & Svømmehaller og poolsAquaSorb™-produkterne overholder diverse standarder for drikkevandsbehandling samt FCC for fødevarer.Forskellige AquaSorb™-produktlinjer:100 Serien – aktivt kul med en mikro-/mesopore-struktur velegnet til adsorption (fjernelse) af medium molekylvægt organiske stoffer i spildevand.1000-2000 Serien – aktivt kul med en kombineret mikro-/mesopore-struktur velegnet til adsorption (fjernelse) af lav/medium molekylvægt stoffer i drikkevand eller til fjernelse af kloraminer (bundet klor) i svømmehaller.5000 Serien – mesoporøst aktivt kul til fjernelse af store molekyler og farvestoffer.6000 Serien – agglomereret aktivt kul med en kombineret mikro-/mesopore-struktur velegnet til adsorption (fjernelse) af lav/medium molekylvægt stoffer f.eks. i vand med TOC over 3 mg/l.C Serien – særdeles mikroporøst aktivt kul med overlegen fjernelse af lette molekyler, lave niveauer af organiske stoffer. CX-MCA er et katalytisk kul med suveræn effekt overfor kloraminer og svovlbrinte i vand.H Serien – syrevaske aktivt kul af meget høj renhed beregnet til læskedrikke, akvarier (søkoen i Odense) og ”ultrapure” vand.L Serien – sølvimprægneret aktivt kul til vandfiltre i private hjem.PICABIOL – drikkevandsrensning via biologiske processer - kullet fungerer som levested for de bakterier, der ønskes.MP Serien & CB Serien – pulverkul (PAC) til fjernelse af f.eks. AOX og lugt- og smagsstoffer, pesticider og deres metabolitter – DMS fjernes let med MP25.HYDROSOL – patenteret proces, hvor vi leverer MP-pulverkul dispergeret i vand – f.eks. i palletank til direkte brug.Typiske applikationer:Fjernelse af klorerede opløsningsmidler som DCE, TCE og DCA i drikkevand, pesticider som BAM, chloridazon, DMS og mange andre fra drikkevand. AOX-fjernelse fra spildevand, COD-fjernelse fra spildevand, kloraminer og THM fra bassinvand osv.
Specifikationer
IndholdCentral oparbejdning af galvanisk affald Renere Teknologi Katalog 15. Aktiv kulfiltrering 15.1 Praktiske anvendelsesområder Nedenfor er listet dokumenterede anvendelsesområder for aktiv kulfiltrering inden for metaloverfladebehandling og andre tungmetalforurenende processer. Fjernelse af glansmidler og tensider fra skyllevand før ionbytning Fjernelse af nedbrudte glansmidler i galvaniske bade Fjernelse af organiske opløsningsmidler fra spildevand og grundvand 15.2 Nye anvendelsesområder Undersøgelser viser, at visse organiske metalkomplekser kan fjernes ved en aktiv kulfiltrering. Metoden er endnu ikke dokumenteret tilstrækkeligt, og den har derfor ikke vundet praktisk udbredelse. Visse andre tungmetalforbindelser kan sandsynligvis også fjernes med aktiv kul, men dette er heller ikke undersøgt tilbundsgående. Dette er to spændende potentielle anvendelser i fremtiden. 15.3 Hvad er aktiv kul? Aktiv kul er et adsorptionsmiddel, som kan binde upolære molekyler. Aktiv kul har en meget stor indre overflade (300-3000 m²/g), og ved fremstillingsprocessen kan man få de ønskede specifikationer. En overflade på ca. 1000 m²/g er meget almindelig, hvilket svarer til en porestørrelse på 0,003-0,015 mm. Det er den store overflade, der giver aktiv kul en enorm kapacitet til at binde upolære molekyler. Aktiv kul vil typisk kunne optage en mængde trichlorethylen på 8% af sin egen vægt. Kuloverfladen bliver ofte svagt polær på grund af en autooxidation, hvorved dannes forskellige kuloxidkomplekser. Det betyder, at aktiv kul i praksis også kan fjerne svagt polære molekyler, hvilket giver et bredere anvendelsesområde. Den nævnte autooxidation er også årsagen til, at f.eks. brintperoxid spaltes til vand og ilt ved passage af aktiv kul, og det kan udnyttes i visse situationer. Ved fremstillingsprocessen kan man få ændret egenskaberne i aktiv kul, så adsorptionsevnen bliver mere specifik og selektiv. Dette kan opnås ved iltning og imprægnering af overfladen. Den mest almindelige er at anvende aktiv kul i kolonner. Kun her får man den fulde udnyttelse af kullenes renseevne. I starten mættes kolonnens øverste lag med polære molekyler. Derfor bliver renseeffektiviteten meget stor, når der er mindre og mindre forurening i den væske, der løber igennem kolonnen. I den nederste del af kolonnen er kullene næste rene, og der er derfor meget stor affinitet til upolære molekyler. Man opnår en meget lav restkoncentration i den rensede væske. 15.4 Erfaringer, fordele og ulemper 15.4.1 Forfiltrering ved ionbytning Ved recirkulation af skyllevand over et ionbytningsanlæg er det nødvendigt at fjerne organiske glansmidler og tensider, da disse stoffer ikke tilbageholdes i ionbytteren. Ellers vil der ske en akkumulering af disse stoffer i vandet, hvilket vil give urent vand og skumningsproblemer. Derfor vil der i disse tilfælde altid indsættes et aktiv kulfilter foran ionbytningsanlægget. Kullene må udskiftes med passende mellemrum, når de er mættede, hvilket afhænger af den udslæbte mængde glansmidler og tensider samt størrelsen af kulfilteret. 15.4.2 Rensning af galvaniske bade Nedbrudte glansmidler kan give problemer i visse galvaniske bade, og det kan nedsætte badets levetid. Problemet kan normalt løses med en effektivt filtrering med aktiv kul. Ved denne filtrering fjernes kun de nedbrudte glansmidler. Aktiv kulrensning anvendes først og fremmest på nikkelbade, men også de varme sure zinkbade bør lejlighedsvis renses med aktiv kul for at fjerne nedbrudte glansmidler. Den mest anvendte metode er, at badet renses batchvis. Rensningen foregår ved ca. 60’C, hvor der tilsættes en passende mængde aktiv kul (5 g/l) under omrøring. Herefter frasepareres kullene. Rensningen kan også foregå ved pumpning gennem kulpræparerede filtre, men denne metode er mindre effektiv. Ved nikkelbade kan kulrensningen eventuelt kombineres ved en rensning med brintperoxid eller kamliumpermanganat. Disse iltningsmidler tilsættes for at ilte jern(II) til jern(III), som herefter udfældes som ferrihydroxid ved pH = ca. 5. 15.4.3 Fjernelse af organiske opløsningsmidler Mange organiske opløsningsmidler - f.eks. chlorerede opløsningsmidler - kan fjernes fra vand ved rensning med aktiv kul. Metoden kan ikke ligefrem kaldes for renere teknologi, men det kan være en nødvendighed for at lave andre renere teknologi løsninger. Aktiv kul kan f.eks. anvendes i forbindelse med rensning eller genbrug af spildevand og forurenet grundvand. Anvendes en kolonne med aktiv kul til fjernelse af chlorerede opløsningsmidler, kan vandet renses ned til under 5 mg/l for de enkelte stoffer.
MærkeAquasorb