Saltsyre 30% 20kg Novodan

1 På lager


LeveringstidRing KUN hvis overstående lagerantal er 1 stk. Da lagerstatus måske ikke er retvisende

350,00 kr
Produktbeskrivelse


SALTSYRE 30%

 


PRODUKTTYPE

Råvare til forskellig anvendelse

 

ANVENDELSE

SALTSYRE anvendes inden for mange områder i industrien, f.eks. til metalrensning, i

fødevare- og farve/lakindustrien og til sukkerraffinering. Anvendes ligeledes som

neutraliseringsmiddel, samt til nedsættelse af PH værdier i pools mm.

 

EGENSKABER

SALTSYRE er en stærk syre, der reagerer med mange metaller, f.eks. jern, zink

(galvaniseret jern) og aluminium under udvikling af brint, der sammen med luft danner

eksplosive blandinger.

Ved sammenblanding af SALTSYRE og natriumhypochlorit (chlor) dannes chlorgas, der

er meget farlig at indånde.

 

KARAKTERISTIK

Farveløs til gullig væske med en stikkende lugt.

 

BRUGSANVISNING

OG DOSERING

Dosering er afhængig af opgavens karakter.

 

PRODUKTDATA

Vægtfylde

1,15 kg/l

pH-koncentrat, ca:1

 

TITRERING

1. Afmål 10 ml af brugsopløsningen.

2. Tilsæt 3-4 dråber Phenolphthalein.

3. Titrer med 0,1 N NaOH til svag rød farve.

4. Omregning

Forbrugt ml NaOH x 0,128 = Brugerkoncentration.

LAGRING

Opbevares i tillukket originalemballage, adskilt fra levnedsmidler, lægemidler,

foderstoffer og lign. og adskilt fra klorholdige og basiske produkter så sammenblanding

undgås.

GODKENDELSE

Overholder kravene i Food Chemical Codex V.

E 507, Saltsyre (chlorbrinte).

SIKKERHEDS-

FORHOLD

Se gældende sikkerhedsdatablade