Saltsyre 30% 20kg Novodan

1 på lager

Leveringstid

Ring KUN hvis overstående lagerantal er 1 stk. Da lagerstatus måske ikke er retvisende

349,00  DKK
SALTSYRE 30% 20 kg novodan

SALTSYRE 30%
Saltsyre 30% datablad
PRODUKTTYPE
Råvare til forskellig anvendelse
ANVENDELSE
SALTSYRE anvendes inden for mange områder i industrien, f.eks. til metalrensning, i
fødevare- og farve/lakindustrien og til sukkerraffinering. Anvendes ligeledes som
neutraliseringsmiddel, samt til nedsættelse af PH værdier i pools mm.
EGENSKABER
SALTSYRE er en stærk syre, der reagerer med mange metaller, f.eks. jern, zink
(galvaniseret jern) og aluminium under udvikling af brint, der sammen med luft danner
eksplosive blandinger.
Ved sammenblanding af SALTSYRE og natriumhypochlorit (chlor) dannes chlorgas, der
er meget farlig at indånde.
KARAKTERISTIK
Farveløs til gullig væske med en stikkende lugt.
BRUGSANVISNING
OG DOSERING
Dosering er afhængig af opgavens karakter.
Specifikationer
IndholdPRODUKTDATA
Vægtfylde
1,15 kg/l
pH-koncentrat, ca:1
TITRERING
1. Afmål 10 ml af brugsopløsningen.
2. Tilsæt 3-4 dråber Phenolphthalein.
3. Titrer med 0,1 N NaOH til svag rød farve.
4. Omregning
Forbrugt ml NaOH x 0,128 = Brugerkoncentration.
LAGRING
Opbevares i tillukket originalemballage, adskilt fra levnedsmidler, lægemidler,
foderstoffer og lign. og adskilt fra klorholdige og basiske produkter så sammenblanding
undgås.
GODKENDELSE
Overholder kravene i Food Chemical Codex V.
E 507, Saltsyre (chlorbrinte).
SIKKERHEDS-
FORHOLD
MærkeNovadan