SVOVLSYRE 14% 20kg Novodan 60028

Leveringstid

Ring KUN hvis overstående lagerantal er 1 stk. Da lagerstatus måske ikke er retvisende

Tilbudspris 325,00 DKK Regulær pris 360,00 DKK
SVOVLSYRE 14%
 
 
 
 

Farlig gods – Klasse 8, 20 kg

 
PRODUKTTYPE
Råvare til forskellig anvendelse
 
ANVENDELSE
SVOVLSYRE 20% anvendes inden for medicinal-, metal- og levnedsmiddelindustrien til
kemiske analyser og synteser. Anvendes også som syre og neutraliseringsmiddel ved
mange kemiske processer, samt til nedsætte PH værdierne i pools mm.
 
EGENSKABER
Svovlsyre reagerer under kraftig varmeudvikling heftigt med de fleste organiske stoffer
som f.eks. olie, træ og tekstil. Reaktionen kan give anledning til selvantændelse.
Svovlsyre fortyndes ved at hælde syren langsomt i vand. Hæld aldrig vand i syre.
KARAKTERISTIK
Tyktflydende, farveløs væske med en stikkende lugt.
BRUGSANVISNING
OG DOSERING
Dosering er afhængig af opgavens karakter.
 
PRODUKTDATA
LAGRING
Opbevares i tillukket originalemballage, adskilt fra levnedsmidler, lægemidler,
foderstoffer og lign. og adskilt fra klorholdige og basiske produkter så sammenblanding
undgås.
 
SIKKERHEDS-
FORHOLD
Alvorlig ætsningsfare. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og
læge kontaktes. Hæld aldrig vand på eller i produktet. Ved ulykkestilfælde eller ved
ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.
Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm
Specifikationer
Indhold

Dette kan bruges af privat personer uden tilladelse med forsiktighed evt spør vores personale i Total Poolservice

 

SIKKERHEDS- FORHOLD Alvorlig ætsningsfare. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Hæld aldrig vand på eller i produktet. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm

MærkeNovadan