SVOVLSYRE 14% 20kg Novodan 60028

11 På lager


LeveringstidRing KUN hvis overstående lagerantal er 1 stk. Da lagerstatus måske ikke er retvisende

Beskrivelse
SVOVLSYRE 14%
 
 
 
 

Farlig gods – Klasse 8, 20 kg

 
PRODUKTTYPE
Råvare til forskellig anvendelse
 
ANVENDELSE
SVOVLSYRE 20% anvendes inden for medicinal-, metal- og levnedsmiddelindustrien til
kemiske analyser og synteser. Anvendes også som syre og neutraliseringsmiddel ved
mange kemiske processer, samt til nedsætte PH værdierne i pools mm.
 
EGENSKABER
Svovlsyre reagerer under kraftig varmeudvikling heftigt med de fleste organiske stoffer
som f.eks. olie, træ og tekstil. Reaktionen kan give anledning til selvantændelse.
Svovlsyre fortyndes ved at hælde syren langsomt i vand. Hæld aldrig vand i syre.
Specialpris 325,00 kr
Pris: 360,00 kr
Produktbeskrivelse


KARAKTERISTIK

Tyktflydende, farveløs væske med en stikkende lugt.

BRUGSANVISNING

OG DOSERING

Dosering er afhængig af opgavens karakter.

 

PRODUKTDATA

LAGRING

Opbevares i tillukket originalemballage, adskilt fra levnedsmidler, lægemidler,

foderstoffer og lign. og adskilt fra klorholdige og basiske produkter så sammenblanding

undgås.

 

SIKKERHEDS-

FORHOLD

Alvorlig ætsningsfare. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og

læge kontaktes. Hæld aldrig vand på eller i produktet. Ved ulykkestilfælde eller ved

ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm


SIKKERHEDS FORHOLD VIGTIG INDEN BRUG

Dette kan bruges af privat personer uden tilladelse med forsiktighed evt spør vores personale i Total Poolservice

 

SIKKERHEDS- FORHOLD Alvorlig ætsningsfare. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Hæld aldrig vand på eller i produktet. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm