SVOVLSYRE 14% 20kg Novodan 60028

2 på lager

Leveringstid

Ring KUN hvis overstående lagerantal er 1 stk. Da lagerstatus måske ikke er retvisende

399,00  DKK
SVOVLSYRE 14%
 
 
 
 

Farlig gods – Klasse 8, 20 kg

 
PRODUKTTYPE
Råvare til forskellig anvendelse
 
ANVENDELSE
SVOVLSYRE 20% anvendes inden for medicinal-, metal- og levnedsmiddelindustrien til
kemiske analyser og synteser. Anvendes også som syre og neutraliseringsmiddel ved
mange kemiske processer, samt til nedsætte PH værdierne i pools mm.
 
EGENSKABER
Svovlsyre reagerer under kraftig varmeudvikling heftigt med de fleste organiske stoffer
som f.eks. olie, træ og tekstil. Reaktionen kan give anledning til selvantændelse.
Svovlsyre fortyndes ved at hælde syren langsomt i vand. Hæld aldrig vand i syre.
KARAKTERISTIK

Tyktflydende, farveløs væske med en stikkende lugt.

BRUGSANVISNING

OG DOSERING

Dosering er afhængig af opgavens karakter.PRODUKTDATA

LAGRING

Opbevares i tillukket originalemballage, adskilt fra levnedsmidler, lægemidler,

foderstoffer og lign. og adskilt fra klorholdige og basiske produkter så sammenblanding

undgås.SIKKERHEDS-

FORHOLD

Alvorlig ætsningsfare. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og

læge kontaktes. Hæld aldrig vand på eller i produktet. Ved ulykkestilfælde eller ved

ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærmSpecifikationer
IndholdSvovlsyre 14 % er klar til brug og fjerner effektivt glødeskal og fluss efter udglødning og lodning. Det kan anvendes til rensning af ædelmetaller og andre ikke jernholdige metaller. Der skal anvendes syrefaste beholder eller kar til denne 14 % svovlsyre.
MærkeNovadan